ისტორია

   ჩვენი საწარმო დაარსდა 2005 წელს. მოყოლებული ამ პერიოდიდან საწარმო მუდმივად ორიენტირებულია განვითარებასა და კომერციულ ზრდაზე. დაარსების დღიდან მისი აქტივები გაიზარდა რამდენჯერმე, რაც მიუთითებს საწარმოს ფინანსურ სტაბილურობასა და ბიზნეს წარმატებაზე.  საწარმოს დამფუძნებელი და ერთპიროვნული მმართველი არის ბატონი ზაქარია ბიწაძე. 

     2019 წლიდან  საწარმო ფუნქციონირებას აგრძელებს როგორც   შპს.  "მათემარ"   ასევე საწარმოში დამონტაჟდა ახალი დოზირების და ფილტრაციის დანადგარები.

1